Thursday, August 20, 2009

Wina

Wina

assallamualaikum abah,...

kumaha damang

7:00pmAbah

Waalaikumsalaam.

Alhgamdul;illah pangesto

7:00pmWina

minalaidinwalfaidzin bah

7:01pmAbah

Kumaha neng sawangsulna? Mugi sami sehatna

Could not connect to Facebook Chat at this time.

Taqaballalahu minnaa wa minkum

Taqaballalahu minnaa wa minkum

Nuju dimana?

7:02pmWina

alhamdullilah abah sae

7:02pmAbah

Alhamdulillah

7:03pmWina

hapunten is nya bah ,

7:03pmAbah

Bade nyambut shaum Ramadhan. Hapunten samudaya kalepatan abah.

7:03pmWina

muhun abah sami2

7:04pmAbah

Mugi urang sami ikhalas mayunan sasih shaum

7:04pmWina

muhun abah

7:04pmAbah

Henteu mulih ka sepuh kanggo munggah?

7:04pmWina

hapunten abah mun is ngawalerna lami

nuju aya padamelan saalit

7:04pmAbah

Teu sawios

mangga lajengkeun nya neng. Abah bade ka masigit heula tos adzan

Wassalamualaikum warahmah

No comments: