Tuesday, October 07, 2008

http://www.mybloglog.com/buzz/t_addcontact.php?i=2008021614115627&n=rudyhkngSalam wanoh ka batur salembur.  Hatur tepang bapak simkuring kawit ti Linggajati, pun biang ti Jalaksana. Hatur wilujeng, disain blog anu hade apik necis munel. Moga oge mucekil ku shabar tur rikrik.

No comments: