Thursday, January 03, 2008

Mira Marsillea Crenata



The Sundanese Tragedy
Thursday, 3 January 2008 at 10:15
10 aaeman on
Aduh aya geuning jampe pamake Ki Sunda kieu, cag ah bade di link ka http://tebakmanggis.blogspot.com/ sugan janten piubareun ka jalu lieur keur mapag lindeuk japati. Sangkan aya anu panasaran heug ngajaran ka kuda weh.

on Thursday, 3 January 2008 at 10:20
11 Mira
#11 euleuh geuning uji cobana ka kuda kang? mani palalaur.

on Thursday, 3 January 2008 at 10:36
12 aaeman
Aduh neng Mira mah (sok palalaur ari ka eneng anu sok bebedil mah, paur kabedil weh aa mah), maenya bade ujicobana ka neng Mira onaman? Puguh matak paur.

No comments: