Monday, December 03, 2007

http://www.mybloglog.com/buzz/members/sundanese/


aa-eman
03rd Dec 6:36 am

Hehe, si neng LiezMaYa mah mani burnhell. Tapi teuing ketang. "Menggapai asa di perahu karam" ... Duh mani jero nepi ka manikmaya panginten.

No comments: