Sunday, September 02, 2007

Tuan Ariffaizal

Date: Sun, 2 Sep 2007 05:31:08 -0700 (PDT)
From: "EMANRAIS TEA"
Subject: Vibration Therapy
To: Tuan Ariffaizal.


Saya tengah mendalami article tuan, "Pengenalan
Applied Kinesiology", lantas teringat pada messages
pertama tuan, "kita berada dilandasan ilmu yng hampir
sama. Saya menggunakan Vibration Therapy...." Saya
sungguh terpesona dan mengakui sependapat akan uraian
pada article tuan. Sesuatu yang belum pernah saya
melakukannya, melainkan langsung mencatat ke blog,
apa2 yang telah saya perbuat buat membantu sebarang
pasien. Manatahu pengalamannya itu bermanfaat juga
bagi yang lain, yang sekira punya permasalahan yang
hampir sama.
Ijinkan saya ingin bertukar pengalaman dengan tuan.
Bagaimana klau sekiranya tuan menganalisa keadaan diri
saya dengan menggunakan metoda Vibration Therapy. Dan
hanya atas ijin tuan, saya juga ingin belajar
menganalisa keadaan diri tuan. Seperti yang telah saya
lakukan terhadap 3 orang shahabat2 kita di site ini.
Wassalam, aa-eman.

No comments: