Sunday, September 02, 2007

Puan Waliz

Date: Sun, 2 Sep 2007 05:54:04 -0700 (PDT)
From: "EMANRAIS TEA"
Subject: Re: counsellor
To: "Norwaliza Abdul Wahab"


Puan Waliz shahabat Aa.
Terimakasiih buat petunjuk tuan. Kini saya memahami
bahwa maksud puan dengan kounselor itu, kalau dalam
masyarakat pendidikan kami disebut sebagai Guru
Pembimbing yang mempunyai kewajiban2 seperti yang
telah puan uraikan.

Maaf, tadinya saya ada keraguan tentang kata lectur
kedoktoran, yang telah puan tulis. Kami menyebutnya
sebagai masa perkuliahan pasca sarjana Strata 3.
Alumnus (graduate) nya adalah DR atau PhD.
Berbeda dengan kata kedokteran yakni masa perkuliahan
sarjana Strata 1 buat menjadi seorang ahli pengobatan.

Tentang dadah, dalam bahasa Indonesia kami menyebutnya
sebagai narkoba, singkatan dari narkotika dan obat2an
terlarang, yang bisa menjuruskan pemakainya kepada
keadaan kerusakan ahlak dan karakter yang bisa menjadi
kriminal. Mohon penjelasan puan, apa yng dimaksudkan
dengan ponteng dan jenayah itu? Terimakasih.

--- Norwaliza Abdul Wahab --- wrote:

> Bagi menjawab pertanyaan tuan..counsellor atau dlm
> bahasa melayu kaunselor
> bukan merujuk kpd konsultan perubatan walaupun ia
> boleh dikatakan konsultan
> juga iaitu kepada pelajar, ibubapa, guru dan juga
> badan2 atau agensi lain
> sama dengan kerajaan atau swasta(private).
> Tugas kaunselor di sekolah ialah untuk
> mencegah, merawat serta
> memulihkan pelajar terutamanya mengenai isu2 yang
> sering diketengahkan
> seperti masalah ponteng, dadah, jenayah ataupun
> masalah dalam pembelajaran,
> perhubungan dengan rakan, ibubapa atau dengan orang
> yang sekitarnya.
> Kaunselor ini akan memberi perkhidmatan kaunseling
> yang mempunyai proses
> tersendiri untuk beberapa sesi sehinggalah pelajar
> tersebut mampu untuk
> mengatasi masalah yang telah dikemukakan.
> Tugas kaunselor sekolah bukannya untuk
> menyelesaikan masalah pelajar
> tetapi lebih kepada membimbing pelajar tersebut ke
> arah jalan yg lebih
> positif.
> Mengenai harapan saya untuk melanjutkan pelajaran
> sehingga ke pringkat
> kedoktoran bermaksud mendapatkan pHD iaitu
> kedoktoran falsafah dan bukannya
> doktor dalam bidang perubatan. diharapkan penerangan
> saya ini boleh membantu
> menjawab segala pertanyaan yang tuan
> kemukakan.wassalam
>

No comments: