Saturday, September 29, 2007

http://www.mybloglog.com/buzz/members/siberboy/aa-eman
29th Sep 4:41 am

Kalau menurut opini saya, banyak sebab yang mempengaruhi kehidupan alat kelamin lelaki, yakni kehidupan pisik dan terutama psikisnya. Tujuan seks juga buat sebagai alat kesenangan sahaja, tetapi lebih utama buat regenerasi dan menjaga ketenteraman dan ketenangan jiwa. Oleh kerana itu yang saya jaga kesehatan dan kebersihan holistik nya sahaja. Ada banyak ubat kuat, tapi itu bukan buat bersama isteri belahan jiwa, ibunya anak anak, neneknya cucu. Lagi pula saya takut mati diatas perut. Kalau pada saat berpacu dalam berahi, jantung saya tidak kuat menahan siksa. Lakukan seks secara alamiah sahaja sampai orgasme isteri tercapai. Lebih utama kalau mutual orgasm.

hits

No comments: