Tuesday, January 30, 2007

Cep Ami

Date: Tue, 30 Jan 2007 00:56:32 -0800 (PST)
From: "EMANRAIS TEA"
Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert
Subject: Blueberry & PPP Stroke
To: Send an Instant Message f_mylla@yahoo.com

Assalamualaikum cep Ami.
Kumaha damang? Mugi tetap sehat tegar ceria kuat lahir bathin nya cep. Abah nguping cep Ami keur nandangan kasusah tur kapeurih ati. Keun wetamah, itung2 pendadaran sumanget sangkan hidep tarikolot. Anu penting mah ulah bosen2na muntang ka Manten-Na Anu Ngayuga. Sing inget iraha bae ka Gusti, sangkan hidep dipaparin jodo anu hade.
Abah mah sok boga pikir leutik, tong boa jodo hidep teh aya digigireun. Ngan pedah hidep sok ngumbar netra bae, makana jodo tea teung kajeueung. Arek kurang kumaha coba. Jaba geulis ayu, jaba koneng enay, jaba intelek, jaba ceria, jaba tara loba gunem, jaba nyaaheun. Saha tea nya? Tenangkeun we heula pikir, trus ulah mindeng teuing nyaba. Regepkeun ku hate sanubari. Saha coba anu pang2na malire ka hidep tea?

Aya kabar gumbira sangkan jalan ka Bluwek tur Nyalindung baris mangrupa. Heug guar ku hidep, URL http://emanrais.blogspot.com/ Tingali rekaman Chatt Abah ka oom Alex di Aussie. Ngeunaan pangayaan bibit (seed) Bluieberry ti Aussie. Engke upami cep Ami bade ka Abah, nyandakan sareng neng Nani nya. Abah peryogi bade tumaros teknik Hydrophonic ka inyana. Sakalian weh urang noong ka jaga. Susuganan pangdua Abah aya diijabah. Lieur teu cep? Hehehe, anggap weh tarucing cakra ti Abah ka hidep. Wassalam, Abah.

Vide: URL http://tebakmanggis.blogspot.com. Aos PPP Stroke.

No comments: