Friday, January 13, 2006

Popeye Satjadiguna

Minal Aidzin wal faidzin. Wilujeng Hari Raya Qurban 1426H.
Subhanallah. Ied mubarak.

Waalaikumsalaam.
Alhamdulillah dina danget ayeuna abah sakulawargi di Jakarta sareng Bogor aya pangesto, iwal ti pun anak anu di Tangerang parantos 3 dinten nuju katarajang panyawat small-fox (cacar air).Padahal waktos warsih 1995 kantos dirawat jalaran ku Morbili. Tapi saur dokter mah kondisina nuju menurun, kirang barang teda, cape teuing ku kegiatan kampus boh pribadi anu nuju ngarintis usaha mandiri. Mungpang yuswana nembe 20, upami aya 25 na mah bade ditikahkeun wae ambeh aya anu ngurus. Kapan ambu oge uah uih 3 dinten sakali Jakarta Tangerang. Pedah di Jakarta ngurus abah, di Tangerang ngurus Ade. Da anu alit tea bujangan keneh kuliah di periklanan nembe semester 6.
Jaba Ade nuju kenging pancen tugas ngadamel brosur ti kaping 11, kanggo ngaping bubuka ning Warung Makan Parahiyangan anu rencana bade ping 14. Namung dalah dikumaha, manusia punya bisa anging Allah punya Kawasa. Ambeh salse, bade soft-opening na oge janten 1 Feb 2006.

Sawangsulna pamugi cep Popeye di pangumbaran tur sakulawargi di Garut sami aya dina tangtayunganna Allah Subhanahu Wa Taala. Hayu urang silih mapat pangdu´a sangkan urang sami aya dina ginanjar kawilujengan.

Weleh cep Popeye mani sok ku handap asor pisan. Matak isin ka abah.
Moal cep, kanggo abah mah urang memang kedah thalabul ilmi anu diawitan ti kakandunganana tuang ibu. Aya elmu panemu sangkan waris anu ngancik ti azali. Tah palebah dieuna abah sok ngabukakeun qalbu sangkan sadayana elmu kudu anu ngancik dina sanubari saha bae tiasa kagambar ku abah.
Mangkana encep ulah sok ngaraos hejo cau keneh, da teuy aya parameter peperenian elmu, kualitas boh kuantitas. Sadayana anging Allah wae.
Deet keneh pikir? Balangah dina lalampah mah sanes ngancik dina pribadi encep anu memang anom keneh dina yuswa. Karaos abah wae masih sok kitu keneh. Masih kadang owah ku gingsir, teu kaopan upami katinggang teleb tarang anu geulis.
Dina danget ayeuna wae abah nunju sir terpesona ka diajeng Fi. Cobi etah matak isin wae nya cep.
Hartosna abah oge moal tebih2 teuing teu kakurung ku umur dina lelembutan mah. Sangkilang encep malihan laluasa bae ngantunkeun tuang rayi anu nembe ditikah 5 sasih. Tah ku kieuna wae saur abah mah encep teh lalanang jagad.
Sau saha manawi encep hejo keneh? Da lamun di abah mah ninggang di lebar weh.

Perkawis Pancakaki. Dupi asma Satja Perwata tea nyaeta buyut abah ti Linggajati Kuningan. Ingkang rama pun Aki Abda Willadirana. Malihan pun buyut ingkang ramana pun Nini Djuibah, kakasihna Satja Widjaja. Tapi kapan di tatar Sunda memang manuk pisan anu benum asma Satja tea.
Ti cacah dugi ka menak. Mangkaning encep oge turunan ki Satja oge.
Tapi duka atuh da teu acan kapaluruh manawi aya gantar kakaitan diantawis Satja Perwata, Satja Widjaja sareng Satja Diguna. Saur buhun mah asma Perwata dianggona ku opas, Widjaja ku ponggawa upami Diguna dianggona kantenan ku sinatria gung bimantara.

Perkawis Tebakmanggis.
Ti warsih 1990 abah terdaftar Tabib di Dinkes tur Kajari Tangerang.
Salami warsih 2002 abah ngabuka konsultasi masalah gangguan emosi.
Kantenan upami kedah ngarawat pisik onaman mah, abah nganggo metode akkupressi.
Kakapeungan sok aya panaros ti anu anggang. Kanggo profilling tur pemetaan kemungkinan kondisi pisik psikis tur emosina abah sok nyuhunkeun potret close up polos bulucun tanpa kosmetik. Janten lucu wae makana ku abah disimpen dina blog kanggo peperenian, piparantieun tur kenangan manis.
Janten manawi encep hoyong ditoong ku abah, atuh attach pic close-up.
Namung ulah serius nya cep, da abah mah mung hatur heureuy wungkul ambeh legok tapak manawi genteng kadek. Mangga tingali deui tebakmanggis teras aos heula aturan main na.
Anggap wae wacana probabilitas anu teuing ku hanteu wae.

Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar.
Syukran manawi kaemut ku encep urang sambungkeun silaturahmi.
Hemmh tada teuing resepna, hayu urang kempel riung mungpulung bari mecak pais gurami dipirig ku goyobod di warung abah.Tada teuing upami tuang rayi tur kulawargi encep hatur sumping misalna waktos jemput encep di Bandara Sukarno Hatta Cengkareng. Haturnuhun sateuacana encep Popeye.
Engkin urang atur sangkan kaluwarga abah oge tiasa bonyok moronyok.
Haturnuhun, wassalam, emanrais.
Wartel warnet rumahmakan CV Raisson.
Jl Kebon Kacang 30/20, Jakarta Pusat 10240.
Telepon (021) 310-7129, fax (021) 3190-7730.

Jl Kentang V/56, Tangerang 15138.
Telepon +6221 553-6878, +62812 965 3485.

--- "Popeye S. Satjadiguna" wrote:

>
> Assalammualaikum Abah,
>
> kumaha damang? Punten sim abdi nembe tiasa ngabales
> surelek Abah dinten
> ayeuna. Sateuacanna sim kuring bade ngahaturkeun
> wilujeng boboran haji,
> ied mubarak!.
>
> Ah Abah, tetep abdi mah hejo ku pangalaman, masih
> keneh kudu seueur
> guguru kanu sepuh, contona nya ka Abah. Sim kuring
> rumaos deet keneh
> pikir, balangah dina lalampah.
>
> Sim abdi kaleureusan tiasa sakola ka dieu sanes
> kusabab pinter atanapi
> punjul tinu sanes, tapi kumargi nekad hoyong nedunan
> cita-cita. Nu jadi
> sepuh mah di lembur tos hariwangeun ka sim abdi teh,
> komo pun bojo mah.
> Tatambih nembe 5 sasih kapengker abdi lakirabi teh
> Bah.
>
> Abah, abdi teh gaduh patarosan soal silsilah
> keluarga, kumargi dina
> salah sahiji pancakaki nu aya dina web-blog na Abah
> teh aya oge gening
> nami keluarga Satja teh... tiasa dicarioskeun
> langkuh jero Bah.
>
> Salajeung na, abdi hoyong langkung uninga perkawis
> salah sahiji artikel
> dina Blog Abah nu sanes, anu judulna na teh: "And
> Guess What..???
> Katanya 99,99% benar!!!", dicandak tina:
> http://tebakmanggis.blogspot.com/2004/11/and-guess-what-katanya-9999-benar.html
> Patarosan Abdi, naha Abah tiasa kana etangan.
> Hehehe... abdi atuh Abah
> upami kitu mah pangnoongkeun.
>
> Abah, manawi nya kapayun urang teh teu ngan saukur
> wanoh dina internet.
> Insya Allah upami abdi wangsul bade nyayogikeun
> waktos kanggo amengan ka
> Abah.
>
> Kitu wae kanggo ayeuna mah Bah. Baktos Abdi kanggo
> sadayana.
>
> Wassalam,
> Popeye S. Satjadiguna

No comments: