Thursday, October 21, 2004

Janjinya saja kapan sudah hutang

Abah mah kalau ingat sama piutang suka ketawa sendiri. Kalau ada yang merengek perlu pinjaman untuk keperluan apa saja.Abah sering memerlukan pengadaannya sebagaimana saja caranya. Kalau perlu celengan dibobok. Kalau amat mendesak, barang keras Ambu digadaikan di Pegadaian. Pada saat pinjam janjinya muluk banget. Giliran bayar susah banget ditagihnya. Kalau uangnya bersumber dari Pegadaian mana siabah kudu nanggung jasa gadai 1,75% per dwiminggon. Dalam 100 hari harus dibuat perjanjian baru atau barang akan dilelang. Peminjam mana mau tahu.

No comments: